Případové studie

Digitalizace dokumentů a jejich zpracování

Projekt byl financován z výzvy 89 OP LZZ a jeho cílem byla analýza možností digitálního archívu a digitalizace dokumentů v prostředí městkého úřadu.

Studie ke stažení v PDF

Strategie rozvoje města

Projekt byl financován z výzvy 89 OP LZZ a jeho cílem bylo zpracování strategi rozvoje města. Samotný název strategie rozvoje města zní vznešeně, ale co si pod tímto pojmem představit? Co vlastně znamená strategické řízení v praxi?

Studie ke stažení v PDF

Proklientská orientace úřadu

Projekt byl financován z výzvy 89 OP LZZ a jeho cílem bylo zlepšení a optimalizace klientských procesů v rámci veřejné správy v prostředí městského úřadu zejména s ohledem na řízení kvality práce.

Studie ke stažení v PDF

Analýza licenční politiky a souvisejících procesů

Projekt byl financován prostřednictvím OPPI a jeho cílem bylo stanovení optimální politiky pro řešení komplexního privátního cloudu.

Studie ke stažení v PDF

Strategie, řízení kvality, procesní a projektové řízení

Projekt byl financován z výzvy 53 OP LZZ a jeho cílem bylo zavedení moderních řídících metod do praxe v rámci veřejné správy v prostředí městského úřadu.

Studie ke stažení v PDF

Zpracování výběrového řízení, studie proveditelnosti a projektových dokumentů

Cílem projektu byla příprava projektu techologického centra financovaného z dotačního titulu výzvy IOP 06.

Studie ke stažení v PDF

Pomoc při realizaci vědecko technického projektu

Cílem konzultace bylo navržení podpory po IT stránce včetně návrhu na stavebně technickou připravenost obejktu. V rámci dalších prací jsme připravili definici konfigurace superpočítače a vytvoření podkladů pro výběrové řízení včetně další parametrů z hlediska technického řešení.

Studie ke stažení v PDF

Informační strategie, rozvoj IT a vedení projektu

Cílem projektu bylo komplexní a systémová konzultace rozvoje a moderniazci podpory služeb finančního ústavu.

Studie ke stažení v PDF

Informační strategie města

Cílem projektu bylo zpracování informační strategie pro město a definice možností podpory cílů města informačními technologiemi

Studie ke stažení v PDF

Řešení interní firemní komunikace

Řešení bezpečné vnitrofiremní komunikace pomocí redakčního a publikačního systému IDEAPOINT ve společnosti Home Credit.

Studie ke stažení v PDF

Podpora rozhodnutí o nejvhodnějším řešení

Cílem konzultace byla pomoc při výběru nejvhodnějšího dodavatele pro podporu podnikatelského záměru.

Studie ke stažení v PDF

Zhodnocení projektového záměru

Cílem konzultace byla pomoc při stanovení a rozboru projektového záměru vyhledávání a zpracování nestrukturovaných dat.

Studie ke stažení v PDF

Řešení pro spedici

Výsledkem tohoto projektu je komplexní informační systém postavený na míru spediční společnosti disponující základní funkcionalitou klíčovou pro segment podnikání, stavovým workflow, CRM nástavbou, manažerskými přehledy a integrací na základní ekonomické systémy. Součástí dodávky je i integrace na webovou prezentaci a její správa pomocí redakčního systému.

Studie ke stažení v PDF

Vedení projektu a architektura řešení

Jako subdodavatel jsme navrhovali architekturu řešení při realizaci projektu bezpečnosti potravin RASFF.

Studie ke stažení v PDF

Analýza a sběr dat pro registr komunálních symbolů

Subdodávka do projektu pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR vytvoření Registru komunálních symbolů.

Studie ke stažení v PDF

Poslední aktuality Starší aktuality

Máte strach ze škody?

Naše společnost je pojištěna na výši přímé škody způsobené klientům do výše 10 miliónů korun a 1 milion korun následné škody.

Strategické dokumenty

Plánujete vytvoření rozvojových strategických dokumentů? Rozvoj města, informačního systému nebo plánujete být Smart City? Naše znalosti ve Vašich službách.

Nové výzvy

Plánujete požádat o dotaci z některých plánovaných výzev na programovací období 2014 - 2020?

Obraťte se na nás